חברת הסעות תלמידים בצפון

שירותי הסעות מאורגנות הן חלק בלתי נפרד מאורח החיים של תושבי הצפון. פעמים רבות בתי הספר וגני הילדים באזור הצפון אינם ממוקמים בסמוך לשכונת המגורים. הרשויות המקומיות מסייעות לתלמידים להגיע אל מוסדות הלימוד באמצעות הפעלת חברת הסעות תלמידים בצפון. בעקבות הביקוש הרב פועלות באזור הצפון מספר חברות המספקות שירותי הסעות. חשוב לציין כי כל חברת הסעות תלמידים בצפון מחויבת לפעול בהתאם לתקנון הסעת תלמידים.
כיצד לבחור חברת הסעות תלמידים בצפון?
בחירת חברת הסעות תלמידים בצפון ובכל חלקי הארץ היא אינה בחירה פשוטה. אמצעי התקשורת מפרסמים לעתים קרובות מקרים בהם תלמידים נפצעו במהלך הנסיעה או נשכחו בתוך כלי הרכב לאורך זמן רב. בראש ובראשונה כאשר בוחרים חברת הסעות תלמידים בצפון יש להבטיח את בטיחותם של התלמידים.
חברת הסעות תלמידים בצפון – בהתאם לחוק!
החוק בישראל מחייב את הרשויות המקומיות לספק שירותי הסעות לתלמידי בית ספר יסודי אשר מתגוררים במרחק של 2-3 קילומטרים מבית הספר הקרוב. שימוש בשירותי חברת הסעות תלמידים בצפון נפוץ בעיקר במושבים ובקיבוצים. כל חברת הסעות תלמידים בצפון מחויבת לפעול באמצעות החוק ולהתאים את האוטובוסים להסעת ילדים.
כל חברת הסעות תלמידים בצפון מחויבת להתקין באוטובוסים חגורות בטיחות ולהקפיד על חגירת החגורות במהלך הנסיעה. חל איסור מפורש על עמידה במהלך הנסיעה והעמסת יתר של תלמידים באוטובוס. הורדת תלמידים מהאוטובוס מותרת אך ורק באמצעות הדלת הקדמית. במקרים בהם ישנו מלווה מבוגר נוסף באוטובוס ניתן להוריד את התלמידים גם מהדלת האחורית. חברת הסעות תלמידים בצפון אשר אינה פועלת בהתאם לתקנות מסכנת את התלמידים והנוסעים.
בתוך האוטובוס מחויבת חברת הסעות תלמידים בצפון להחזיק ערכת עזרה ראשונה, ציוד כיבוי אש וציוד מילוט. הסעת תלמידים כרוכה באחריות רבה ודורשת נהגים סבלנים ואחראים. לא כל נהג ולא כל חברת הסעות מתאימים להסעת תלמידים. רק חברה מקצועית, אחראית ורצינית מתאימה להיות חברת הסעות תלמידים בצפון. במקרים בהם החברה אינה מספקת שירותי איכותי ואינה מקפידה על נהלי הבטיחות יש לדווח על כך באופן מיידי לגורם האחראי ולפעול להחלפת שירותי החברה במהרה.