חברות בת


חברות בת בבעלות נתיבי גוש שגב

 

לוגו החברה

נתיבי גוש שגב

מוניות לב כרמיאל : 04-9881888 , 049584448

 

 

נתיבי גוש שגבמוניות משגב: 04-9999555 , 04-9886771